Bij zorgorganisaties

Zowel Ruud als Olga maken zich grote zorgen over de beperkte mate waarin bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen, maar ook mensen die zijn  opgenomen in een ziekenhuis, bewegen en actief zijn. Uiteraard wel rekening houdend met beperkingen. 

Daarom zijn beiden regelmatig actief in en rond zorgorganisaties.

Olga verzorgt regelmatig actieve beweegsessies in en bij verpleeghuizen en woonzorglocaties.

Ruud  is samen met collega’s vanuit zorginnovatiebureau DAZ actief binnen zorgorganisaties. DAZ begeleidt hen in de omslag naar meer eigen activiteiten van bewoners en bewegingsgerichte zorg. Onder andere door concrete projecten te (bege)leiden en te trainen. Regelmatig werken DAZ en Olga samen in projecten. Ook het Kenniscentrum Sport is een vaste samenwerkingspartner van DAZ. 

Trainingen die DAZ verzorgt zijn onder andere:

  • Bewegingsgerichte zorg
  • Familie en vrijwilligers betrekken bij bewegen
  • Leren met dementie
  • Gebruik van beweeg- en belevingstuinen
  • Beïnvloeden van gedrag bij dementie
Ook stimuleert DAZ dat in ieder zorgteam een 'aandachtsvelder Bewegen & Activeren' komt, voor structureel meer aandacht voor dit thema op de werkvloer. DAZ verzorgt de opleiding hiertoe.

Voor een compleet overzicht van alle trainingen van DAZ, klik hier.