Gezondheidsraad scherpt beweegnormen aan

Op 22 augustus 2017 heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht waarin de Nederlandse beweegnormen worden aangescherpt. Een commissie van de Gezondheidsraad waarin onder andere 14 hoogleraren zitting hadden, concludeert op basis van heel veel wetenschappelijk onderzoek, dat 150 minuten matig intensief bewegen leidt tot verlaagde risico's op vele (ouderdoms)kwalen. Veel resultaat wordt bereikt door inactieven actiever te maken, zoals ouderen. 
In ons boek staan vergelijkbare conclusies, maar worden ook handvatten aangereikt voor concrete oefeningen en activiteiten, net als tips rond motivatie en gedragsverandering.